TSL SYMBIOZ ADJUST mit BOA

€ 260.-  (UVP € 310.-)

TSL SYMBIOZ INSTINCT mit BOA

€ 280.-  (UVP € 330.-)

TSL HIGHLANDER ADJUST mit BOA

€ 230.-  (UVP € 280.-)

TSL SYMBIOZ ORIGINAL mit BOA

€ 200.-  (UVP € 250.-)

TUBBS Flex VRT 22/24 mit BOA

€ 230.-  (UVP € 260.-)

TSL 418/438 Up & Down mit BOA

€ 190.-  (UVP € 230.-)

TSL 305/325 Original mit BOA

€ 150.-  (UVP € 180.-)

TSL 217 Camo

€ 150.-  (UVP € 190.-)

TSL 302 Freeze JUNIOR

€ 55.-  (UVP € 70.-)

TSL Stock TOUR CARBON 5

€ 135.-  (UVP € 160.-)

TSL Stock TOUR ALU 5

€ 100.-  (UVP € 120.-)

TSL Stock TOUR CARBON 3

€ 115.-  (UVP € 140.-)

TSL Stock HIKING ALU 3

€ 45.-  (UVP € 55.-)

TSL Gamaschen HIGH TREK

€ 33.-  (UVP € 40.-)

TSL Rucksack DRAGONFLY 15/30

€ 89.-  (UVP € 110.-)

TSL Rucksack SNOWALKER 15

€ 59.-  (UVP € 70.-)

PIEPS LVS SET MICRO sensor

€ 390.-  (UVP € 450.-)

PIEPS Biwak BIVY SOLO

€ 69.-  (UVP € 90.-)

PIEPS Rucksack SUMMIT 30

€ 139.-  (UVP € 175.-)

PIEPS Rucksack TRACK 20

€ 99.-  (UVP € 130.-)