TSL SYMBIOZ INSTINCT mit BOA

€ 260.-  (UVP € 340.-)

TSL SYMBIOZ ADJUST mit BOA

€ 230.-  (UVP € 320.-)

TSL SYMBIOZ ORIGINAL mit BOA

€ 190.-  (UVP € 260.-)

TSL HIGHLANDER ADJUST mit BOA

€ 220.-  (UVP € 290.-)

TUBBS Flex VRT 22/24 mit BOA

€ 200.-  (UVP € 260.-)

TSL 418/438 Up & Down mit BOA

€ 170.-  (UVP € 240.-)

TSL 305/325 Original mit BOA

€ 135.-  (UVP € 190.-)

TSL 217 Camo

€ 140.-  (UVP € 200.-)

TSL 302 Freeze JUNIOR

€ 55.-  (UVP € 75.-)

TSL Stock TOUR CARBON 5

€ 120.-  (UVP € 170.-)

TSL Stock TOUR ALU 5

€ 90.-  (UVP € 130.-)

TSL Stock TOUR CARBON 3

€ 105.-  (UVP € 150.-)

TSL Stock HIKING ALU 3

€ 45.-  (UVP € 55.-)

TSL Gamaschen HIGH TREK

€ 30.-  (UVP € 40.-)

TSL Rucksack DRAGONFLY 15/30

€ 85.-  (UVP € 110.-)

TSL Rucksack SNOWALKER 15

€ 55.-  (UVP € 70.-)

PIEPS Rucksack SUMMIT 30

€ 130.-  (UVP € 175.-)

PIEPS Rucksack TRACK 20

€ 95.-  (UVP € 130.-)

PIEPS LVS SET MICRO sensor

€ 360.-  (UVP € 470.-)

PIEPS Biwak BIVY SOLO

€ 65.-  (UVP € 95.-)